Geo Future School

Het Vossius Gymnasium is een zogenaamde Geo Future School. Deze onderwijsstroom omvat TED-sessies, internationalisering en veldwerk en staat voor relevant, praktijkgericht, uitdagend, en toekomstgericht onderwijs. Een Geo Future School brengt bedrijven, instellingen en onderwijs samen.

Voor meer informatie: www.geofutureschool.nl.

Samenvatting GeoFutureSchool

 

Geo Future op het Vossius

Regionale en internationale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten en het Vossius Gymnasium

Het Geo Future Excellence Programme (GFEP) is een nieuw excellence programme op het Vossius Gymnasium. Een programma dat leerlingen stimuleert na te denken over de toekomst en in contact brengt met de werkvelden waarin Nederland een mondiale speler is. GFEP is tot stand gekomen in samenspraak met de leerlingen van het Vossius, de schoolleiding en (inter)nationale initiatieven vanuit het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit Utrecht (UU).
GFEP beoogt de volgende doelstellingen te realiseren:

  • Meer aandacht in het voortgezet onderwijs voor de grote vraagstukken van nu en de toekomst zoals het energievraagstuk, het duurzaamheidsvraagstuk, het voedselvraagstuk, het vraagstuk rondom goed (wereld)burgerschap, het vraagstuk rondom volksgezondheid en zorg (health geography), het watervraagstuk en globalisering (geopolitiek en internationale handel en dienstverlening).
  • Een duurzame samenwerking tot stand brengen tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en (kennis)instituten.
  • Een duurzame samenwerking tussen vakken (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, informatica, biologie) in het voortgezet onderwijs tot stand brengen.
  • Een brug bouwen tussen het gepolariseerde alfa- en het bètadenken.
  • Jongeren in een vroeg stadium kennis laten nemen van de werkterreinen en de daarin opererende bedrijven en instellingen waarin Nederland op mondiale schaal een prominente rol vervult. Onze school werkt samen met onder andere Geodan Geo-ICT, IVN, Gemeente Amsterdam, Shell, Siemens, TNO en Waternet.
  • Het onderwijs laten aansluiten bij de groeiende mogelijkheden die ontwikkelingen zoals de ‘Geo-revolutie’ (geospatial technology) biedt.
  • Aansluiten bij het nieuwe internationaliseringsprogramma van de Europese Unie (Erasmus Plus): uitwisseling in klas 4 met de Isabel d’Aragó School in Barcelona (Spanje) en in klas 5 met het Model Experimental Lyceum in Heraklion (Kreta, Griekenland).

 

De wisselwerking tussen de scholen en de partners vormt de ruggengraat van het Geo Future Excellence Programme. Het Vossius biedt hun leerlingen in het GFEP praktijkgerichte Geo Future modules (1 uur per week in klas 4 en 5; aangeboden in de tweede roosterhelft als een blokuur). Deze modules ontwikkelt de school in samenspraak met een bedrijf of instelling. Leerlingen organiseren TED-sessies en doen actief aan veldwerk en internationaliseringactiviteiten. Leerlingen die het Geo Future Excellence Programme succesvol afronden krijgen bovenop hun normale diploma een apart certificaat.

 Reader Geo Future School