Informatie

Jaardatumlijst en ouderbrieven
De Jaardatumlijst en de ouderbrieven met informatie over de activiteiten van en binnen de school in de loop van het schooljaar en de meest recente Ouder-Nieuwsbrieven treft u aan onder de knop 'Actueel', bovenaan het scherm.
 
MagisterWebPortal
Ouders kunnen in de Magister database o.a. aanwezigheidsmeldingen, adresgegevens en schoolresultaten van hun kinderen zien. Om in te loggen in Magister zijn een inlognaam en een wachtwoord nodig. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen die gegevens aan het begin van het schooljaar tijdens de eerste ouderavond. Bij problemen met inloggen in Magister, kunt u als ouder een mail sturen naar vossius@vossius.nl.
 
Boekenfonds
Voor informatie over de schoolboeken kunnen ouders contact opnemen met het boekenfonds, te bereiken via e-mailadres: boeken@vossius.nl.Voor meer informatie, bezoek Lexicon-G.
 
Ouderparticipatie
U kunt zich bij de oudervereniging (Uzzi Matt) opgeven als u ingezet wilt worden bij bepaalde activiteiten, zoals ouderavonden of begeleiding van het Orkestival. Ook kan de Mediatheek altijd oudervrijwilligers gebruiken.
 
Tot slot
Huiswerktips voor ouders!